V jednadevadesátém jsem začal křižovat Evropu za volantem autobusu a brzy mi byly jasné dvě věci. Zaprvé, že by bylo dobré spojit oba mé dlouhodobé koníčky (kroucení volantem  ťapkání po horách) v jedno. Zadruhé, že standardní poznávací zájezdy nebudou mým šálkem čaje. Tedy co by tradiční průvodce cestovního ruchu po městech a památkách, ač za volantem si ten „city traffic“ většinou užívám! Ovšem sportovně laděné akce, to je jiná, jó to chci (do této linie dokonce zapadá i studovaná profese tělocvikáře)! No a tak jsem si následující rok, celkem logicky, vyřídil živnost pro průvodcovskou činnost s tím, že mám jasno v zaměření budoucích zájezdů. Řidič-průvodce, v zimě lyže, v létě pak nějaká z forem turistiky: vysokohorská, cyklo či s pádlem v ruce! Takhle nějak to tedy v minulém století začalo...